Idea

Ideą naszego Centrum jest wzmożona współpraca wszystkich specjalistów w celu osiągnięcia najlepszych efektów w rozwoju naszych podopiecznych. We współpracę angażujemy również rodziców, liczymy się z ich zdaniem oraz służymy pomocą, wyjaśniamy.

Droga do sukcesu

Konsultacja i wywiad

Obserwacja i diagnoza

Terapia

Dla każdego dziecka zostaje przydzielony Opiekun – Specjalista, który przeprowadzi wywiad z Tobą i jeżeli to możliwe z dzieckiem. Zapozna Cię również z procedurami Centrum. Jest to pierwsza droga jaka rozpoczyna się w tym miejscu. Nasz specjalista wysłucha Cię, pozna dziecko oraz poinformuje o badaniach obowiązkowych i fakultatywnych w celu dokładnego rozpoznania problemu. Opowie o terapii indywidualnej i grupowej. Na podstawie wywiadu i obserwacji wyda opinię, zapozna Cię z możliwościami wielospecjalistycznego wsparcia oraz ustali harmonogram wizyt.

Doświadczenie w pracy z dziećmi doprowadziło nas do przekonania, iż odpowiednio dobrane metody, formy terapii są kluczowe do pobudzenia rozwóju psychomotorycznego i społecznego dziecka oraz w dużym stopniu zminimalizują lub zniwelują czynniki zakłócające.