O nas

Centrum Diagnozy i Terapii FORWARD to jedna z najbardziej innowacyjnych placówek w Polsce. Nasi specjaliści nie tylko diagnozują młodych podopiecznych, ale też wyznaczają kierunki ich terapii. Obejmujemy opieką dzieci z dysfunkcjami wieku rozwojowego, w tym m.in. z zaburzeniami emocjonalnymi

i koncentracji, nadpobudliwością psychoruchową, afazją, wadami postawy, autyzmem oraz zaburzeniami wzroku, słuchu
 i mowy. Dysponujemy trzema profesjonalnie zaopatrzonymi salami w najwyższej klasy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne oraz wygodną i przytulną poczekalnią dla rodziców lub opiekunów
z kącikiem zabaw dla najmłodszych.